Registratie Corona vaccinaties door huisartsenpost

6-07-2021

Indien bewoners op vakantie willen naar het buitenland of naar een festival dan kunnen zij via Corona Check App een bewijs van hun vaccinatie tonen. Daarvoor is echter wel registratie van hun vaccinatie nodig. Dat betekent dat de vaccinatiegegevens zijn doorgegeven aan het RIVM, en daar kan het misgaan. De huisartsenposten registreren de vaccinaties niet zelf maar hebben de vaccinatiegegevens aan de (eigen)huisarts van de bewoners ter registratie gestuurd. Veel huisartsen weten echter niet dat zij daar een rol in spelen en hebben de gegevens dat ook (nog) niet verwerkt.

Er zijn twee manieren om na te gaan of de door de huisartsenpost verrichte vaccinaties goed zijn geregistreerd:

  1. Door in te loggen bij het RIVM https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/mijn-gegevens/mijn-vaccinaties
  2. Na het installeren van de Corona Check App

Mocht blijken dat de vaccinaties niet bekend zijn dan kan het ouderinitiatief als zorgverlener zelf (of via de teamleider/coƶrdinator of zorgaanbieder) aan de eigen huisartsen van de bewoners de volgende gegevens doorgeven: de namen, geboortedata, vaccinatiedata, het type vaccin (Pfizer of Moderna) en de batchnummers van beide vaccinaties.

De huisarts registreert de gegevens vervolgens in het HIS en deze gegevens worden dan aan het RIVM doorgegeven (mits bewoners daar toestemming voor hebben gegeven). zie: https://corona.nhg.org/covid19-vaccinatie/registreren-covid-19-vaccinatie/

Nadat de registratie is verwerkt kan via de Corona Check App een QR code worden aangemaakt en daarmee de App gebruiken als vaccinatiebewijs (binnen Europa).

NB Veel huisartsen geven aan niet in te gaan op registratie verzoeken van individuele patiƫnten, maar wel van instellingen (ouderinitiatieven, zorginstellingen). De huisartsen hebben het druk en als iedere bewoner zich individueel meldt, kost dat te veel tijd. De huisartsen hebben ook niet om deze (niet betaalde) extra werkzaamheden gevraagd.

Uitzondering op bovenstaande werkwijze: voor degenen die via spillage door de ambulante arts van de huisartsenpost zijn gevaccineerd kunnen voor de registratie de volgende gegevens doorgegeven worden aan de desbetreffende huisartsenpost: namen, geboortedata, BSN nummers en data vaccinatie en waar dat is gebeurd (ouderinitiatief). De huisartsenpost zorgt dan voor de registratie.

0 reacties

Reageer

Copyright © 2022 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen