Naar Keuze enquête/vragenlijst pgb dagbesteding Wlz

11-02-2022

Naar Keuze heeft in april een vergadering, Ter voorbereiding is een vragenlijst samengesteld voor een enquête over de dagbestedingskosten en de kosten van vervoer. Aanleiding zijn vragen die daarover bij Naar Keuze binnen kwamen. Over de omvang en aard van de problemen wil men meer inzicht verwerven. Wat speelt is dat er een verschil is tussen pgb en Zorg in Natura (ZIN) tarieven: met ZIN kan meer worden ingekocht. Daarnaast kan de samenloop van financiering gedeeltelijk uit ZIN (soms in combinatie met behandeling uit ZIN) en gedeeltelijk uit pgb tot problemen en onduidelijkheid leiden en over de daarbij gehanteerde rekenmodule.

Dagbesteding/ Rekenmodule Hoe is het geregeld? (dezorgvraag.nl)

0 reacties

Reageer

Copyright © 2022 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen