Vergoedingenlijst pgb Wlz 2022

09-04-2022

In de vergoedingenlijst kunt u vinden wat wel en niet uit het persoonsgebonden budget betaald mag worden. En als het vergoed wordt onder welke voorwaarden dat is toegestaan.

NB Deze lijst is geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen zorg is die uit het Wlz pgb betaald mag worden. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan, of er worden zelden vragen over gesteld. Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel inkopen met uw pgb Wlz, neem dan vooraf contact op met uw zorgkantoor

0 reacties

Reageer

Copyright © 2022 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen