Tarieven pgb Wlz 2023

13-08-2022Bijgewerkt op 01-10-2022

Per 1 januari a.s. gaan de persoonsgebonden budgetten Wlz met 4,55% omhoog.
Dat wil zeggen dat de wooninitiatieventoeslag dan € 4.939 bedraagt.

Ook de maximale bedragen voor begeleiding gaan omhoog:

  • € 71,41 per uur voor Individuele begeleiding
  • € 65,76 per dagdeel voor Begeleiding groep (dagbesteding)
  • € 22,67 informele zorg

Voor de regeling zie het volgende document:

Update 01-10-2022

Op basis van ramingen van het CPB zijn de tarieven voor de zorg voor 2023 aan het begin van de zomer vastgesteld. Omdat sindsdien de lonen en ramingen flink naar boven zijn aangepast heeft de Minister, bij wijze van uitzondering, besloten om de tarieven voor 2023 extra te verhogen en de Regeling langdurige zorg(Rlz) aan te passen. Zie de brief aan de Tweede Kamer

De publicatie van de Rlz in de Staatscourant laat nog even op zich wachten. Desgevraagd heeft het Ministerie van VWS ons, onder het voorbehoud van formele goedkeuring en publicatie,laten weten dat de geactualiseerde indexeringspercentage pgb Wlz voor 2023 is vastgesteld op 5,99% i.p.v. 4,55. Met dit percentage worden de max. uurtarieven, het dagdeeltarief, de toeslagen en de budget per zorgprofiel opgehoogd.

0 reacties

Reageer

Copyright © 2022 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen