Weblog

De pgb tarieven worden in 2022 met 2,56 % verhoogd. De wooninitiatieventoeslag wordt € 4.724 De maximum uurtarieven worden: € 68,30 voor individuele begeleiding € 21,68 voor informele zorg € 62,88 voor dagbesteding Voor meer details en de ZZP tarieven zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-45717.html

Wet langdurige zorg  toegankelijk voor mensen met een psychische stoornis De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die hun leven lang permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen. Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg ook toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis. Voor hen kan de Wlz...

Indien bewoners op vakantie willen naar het buitenland of naar een festival dan kunnen zij via Corona Check App een bewijs van hun vaccinatie tonen. Daarvoor is echter wel registratie van hun vaccinatie nodig. Dat betekent dat de vaccinatiegegevens zijn doorgegeven aan het RIVM, en daar kan het misgaan. De huisartsenposten registreren de vaccinaties niet zelf maar hebben de vaccinatiegegevens...

Voor Bewoners die inkomsten hebben en onder de “oude” Wajong regeling vallen is het meestal voordeliger om over te stappen naar de Wajong 2010 omdat zij dan meer uitkering krijgen. De reïntegratie verplichting voor “oude” Wajongers met arbeidsvermogen wordt per 1-1-2021 gelijk getrokken met die van Wajong 2010. De mogelijkheid om daarvoor een aanvraag in te dienen is verlengd naar 30...

Dit betreft de definitieve handreiking dagbesteding in de Gehandicaptenzorg van 29 mei 2020. In deze versie is het vervoer naar de dagbesteding aangevuld naar aanleiding van een protocol van VWS. Het protocol voor de dagbesteding is beschikbaar via de volgende link: Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg.pdf

Het Vragenuur belasting staat weer voor de deur. Het Platform VG Zuidoost-Brabant organiseert ook dit jaar weer een interessante bijeenkomst, samen met Govers Accountants/Belastingadviseurs, over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning. Op maandag 2 maart 2020 bent u van harte welkom in het gastvrije kantoor van Govers Accountants/Belastingadviseurs, Beemdstraat 25 in Eindhoven. De avond start om 20:00 uur en om...

De beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022 zijn gepubliceerd. Zie Beleidsregels_indicatiestelling_Wlz_2022.pdf

Ter voorbereiding van het symposium “kwaliteit in eigen regie” is de  handreiking kwaliteit voor pgb gefinancierde familie/ouder-initiatieven opgesteld in samenwerking met verschillende partijen waaronder RPSW.  Zie Handreiking-Kwaliteit.pdf

Handreiking pgb van de VNG ( Vereniging van Nederlandse Gemeenten) : zie punt 8 voor ouderinitiatieven Klik hier voor de Handreiking

Introductie workshops ZorgTestament Brabant - april/mei 2019 Een ZorgTestamant helpt anderen om de zorg voor je kind over te nemen, als je dit zelf (tijdelijk) niet kunt. Een ZorgTestament klinkt als een zwaar iets. Het woord testament gebruiken we echter bewust. Het helpt bij het in kaart brengen van het leven van je kind met een (verstandelijke) beperking. Dit helpt mensen...

Copyright © 2022 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen